Savol 3

Suv havzalaridagi oziq zanjirni tipik misolida ekologik piramidagi barcha organizmni massasi 55550 kg bo`lsa u holda uni necha % ini mayda baliq tashkil qiladi?