Savol 4

Suv havzalaridagi oziq zanjirni tipik misolida ekologik piramidagi yirik baliqni tana massasini 35 % ini muskull tashkil qilib muskullarini ogʼirligi 105 kg tashkil qilsa u holda shu piramidagi zooplanktonni 60 % dagi oʼgʼirligi aniqlang.