Savol 4

Shaftolining somatik hujayrasida olchaning gaploid holdagi xromasomasiga nisbatan 2 barobar koʻp xromasoma mavjud. Meyozning anafaza I bosqichida har bir qutbga nechta xromasoma tarqaladi?