Masala 2

Quyidagi sxemada ishtirok etadigan reagentlarni (1,2,3) toping.

\( Al_2S_3 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow H_2SO_4 \)

a) kislorod;
b) suv;
c) xlorid kislota;
d) nitrat kislota;
e) xlorli suv;
f) xlor.