Masala 4

Tarkibida 25% CaBr2 tutgan eritmaga 25 g suv qo‘shilganda eritma konsentratsiyasi 5 % ga kamaydi. Boshlang‘ich eritmaning massasini (g) aniqlang.