Masala 2

H3PO4 molekulasida nechta sp2-gibrid orbital bog‘ hosil qilishda qatnashganligini aniqlang.