Masala 5

0,1 mol Na2SO4·12H2O tarkibli kristallogidrat ma’lum miqdordagi suvda eritilib 1 molyalli eritma hosil bo‘lgunga qadar 10 amper tok bilan 19300 sekund davomida elektroliz qilindi. Kristallogidrat necha gramm suvda eritilganligini aniqlang.