Masala 1

0,25 mol HF qancha massa atom birligi (m.a.b) bo‘ladi? (H = 1, F = 19)