Masala 1

Na(q) + 1/2Cl2(g) → NaCl(q) reaksiyasida qays(lar)i o‘zgaradi?

  1. umumiy massa;
  2. elementlarning elektron sonlari;
  3. kimyoviy xususiyati.