Masala 2

Jami bog‘lar soni 24 ta bo‘lib, δ- va π-bog‘lar soni ayirmasi 12 ga teng bo‘lgan modda formulasi quyidagilardan qaysi biri bo’lishi mumkin?

  1. \( (Al(OH)_2)_3PO_4 \)
  2. \( (AlOH)_3(PO_4)_2 \)
  3. \( Al(HSO_4)_3 \)
  4. \( Al(H_2PO_4)_3 \)