Masala 2

Agar radioaktiv elementning yadrosidan 3 ta pozitron, 1 ta alfa zarracha va 2 ta elektron ajrab chiqsa, elementning davriy jadvaldagi o‘rni qanday o‘zgaradi?