Masala 3

Orbital kvant soni 2 bo‘lgan orbitalning magnit kvant soni quyidagilardan qaysi biri kabi bo‘lmaydi?

  1. -2
  2. +3
  3. +1
  4. 0