Masala 5

2-idishga necha gramm K2CO3 qo‘shilsa, tarozining muvozanati o‘zgarmaydi? (Ikkita idishda dastlab teng miqdorda HCl eritmalari bor)

123