Masala 1

Xlorning (Cl) atom massasi 35,5 va Avogadro soni 6,02·1023 bo’lsa, (3,01·1024)/71 qiymati quyidagilardan qaysi biriga teng?

  1. 0,5 mol Cl2 molekulasining massasi
  2. 1 dona Cl2 molekulasining massasi
  3. 5 g Cl2 dagi molekulalar soni
  4. 1 g Cl2 dagi molekulalar soni