Masala 2

YX4 birikmasining massasi 4a gramm, YO birikmasining massasi 7a gramm bo’lsa, Y3X7OX birikmasining massasi (g) qancha?