Masala 3

Modda

Tsuyuq (°C)

Tqay (°C)

X

25

150

Y

-10

115

Z

-45

125


Yuqoridagi jadvalda suyuqlanish va qaynash haroratlari berilgan X, Y va Z moddalarning harorati -9°C dan 129°C gacha chiqarildi. Bu harorat o’zgarishida dastlab suyuq oxirida gaz holatida bo’ladigan modda(lar)ni toping.