Masala 5

Massasi 4,000 g  bo’lgan metall suyultirilgan nitrat kislotada eritilganidan hosil bo’lgan tuzni kislotali muhitda titrlash uchun 7,292 g KMnO4  tutgan eritma sarflandi. Birinchi reaksiyada hosil bo’lgan tuzning massasini (g) aniqlang.