Masala 2

Vodorod va brom bug’lari orasidagi reaksiya avvalida vodorod 4 mol/l, brom esa 3 mol/l. Tezlik konstantasi 0,4 bo’lsa, bromning yarmi reaksiyaga kirishgan paytdagi tezlikni hisoblang.