Masala 3

1 mol metall gidroksid qizdirilganda 9 g suv hosil bo’ldi. Hosil bo’lgan metall oksidning moylar massasi parchalangan metall gidroksidning molyar massasidan 63 g/mol ga ko’p bo’lsa, reaksiyada hosil bo’lgan metall oksid massasini (g) toping.