Masala 4

Metil va etilxloridlardan 2 moldan olib yetarlicha kaliy metalli ta’sir ettirildi. Agar reaksiya so’nggida 22 g propan olingan bo’lsa, u bilan birga hosil bo’lgan etanning hajmini hisoblang.