Masala 1

28 % li MeOH eritmasi tarkibida vodorodning massa ulushi 8,5% bo‘lsa, MeOH ni aniqlang.