Masala 3

Alkan va alkendan iborat 44,8 litr (n.sh.) aralashma (D(H2)=28,5) 160 g bromni biriktiradi. Agar uglevodorodlar tarkibidagi uglerodlar soni o‘zaro teng bo‘lsa, alkenni toping.