Masala 4

2NO(g) + Cl2(g) = 2NOCl(g) reaksiyasida NOCl ning hosil bo‘lish tezligi 0,4 mol/l∙s bo‘lsa, reaksiyaning o‘rtacha tezligini (mol/l∙s) toping. (idish hajmi 1 litr)