Masala 5

0,1M li 400 ml HF bilan 0,2M li 100 ml NaOH eritmalari aralashtirilganda hosil bo‘lgan eritma-ning pH qiymatini toping (HF uchun Ka = 10-6).