Masala 2

Avtomobil yo‘lning birinchi qismini (30 km) 15 m/s o‘zgarmas tezlik bilan bosib o‘tdi. Qolgan qismini (40 km) 1 soat davomida bosib o‘tdi. Butun yo‘l davomida avtomobilning o‘rtacha tezligi qanday bo‘lgan?  Yo‘lning ikkinchi qismida o‘rtacha tezlik nimaga teng?