Masala 3

Agar prujinaning bikrligi 400 N/m bo‘lsa, u 10 sm ga siqilganda hosil bo‘ladigan elastiklik kuchi topilsin.