Masala 4

Quyidagi tezliklarni m/s larda ifodalang:  90 km/soat, 36 km/soat, 54 km/soat, 108 km/soat, 158,4 km/soat, 45 m/min.