Masala 5

Samolyot parragining aylanish chastotasi 1500 ayl/min. Ushbu samolyot 180 km/soat tezlik bilan 90 km yo‘lni o‘tganda parrak qancha marta aylanadi?