Masala 3

Agar prujinaning bikligi 1000 N/m bo‘lsa, unga massasi 200 g bo‘lgan yuk osilganda vujudga keluvchi prujina cho‘zilishi topilsin.