Masala 2

Poezd 72 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda. Uni m/s orqali ifodalang.