Masala 1

Agar Mars sirtida jismlarning  tortishish kuchi shu jismlarning Yer sirtidagi tortishish kuchidan 2,8 mart kichik bo‘lsa, Marsda jismlarning erkin tushishi tezlanishi nimaga teng?