Masala 5

Jism suyuqlikda 3/8 qismi botgan holda suzmoqda. Shar hajmi 400 sm3 ga teng. Suyuqlik zichligi jism zichligidan ikki marta katta. Jism ichidagi bo‘shliqning hajmini toping.