Masala 3

Yog‘ tomchisi suv sirtiga oqib tushib, 300 sm2 yuzani egalladi. Yog‘ qatlamining qalingligi yog‘ molekulasining diametriga teng deb hisoblab, bu diametrni aniqlang. Yog‘ tomchisining hajmi 0,003 mm³.