Masala 1

Og‘irligi 120 N bo‘lgan jismning massasini aniqlang.