Masala 5

Massasi 70 kg bo‘lgan odam yelkasida massasi 20 kg bo‘lgan qopni ushlab turibdi. Odam Yerni qanday kuch bilan bosadi?