Masala 4

Tarelkaga 10,8 g suv solingan. Ma’lumki, 3 g suvda 1023 ta molekula bor. Bir sekunda suv sirtidan 1019 ta molekula bug‘lansa, qancha vaqtdan keyin tarelkadagi hamma suv to‘liq bug‘lanadi? Bug‘lanish tezligi doimiy deb hisoblanilsin.