Masala 1

Poezd tormozlanganda uning tezligi 4 s vaqt davomida  81 m/s dan 10 m/s gacha o‘zgargan. Poezd vagoni polidagi jamadon bilan pol orasidagi ishqalanish koeffitsentining qanday chegaraviy qiymatida jamadon pol bo‘ylab sirpana boshlaydi?