Masala 3

Solenoiddagi  tok kuchi  10 A ga teng bo‘lganda magnit oqimi 0,5 Vb bo‘lsa,  undagi magnit maydon energiyasi topilsin.