Masala 4

Issiqlik izolyatsiya qilingan (teploizolyatsiyalangan) idishda  T haroratda  N ta bir atomli A1 va n ta ikki atomli B2 gaz bor (N> n/2). Moddalar orasida kimyoviy ekzotermik A+2B2→AB4+q (q – reaksiya birlik vaqtida ajralib chiqqan issiqlik) reaksiya yuz beradi. Kimyoviy reaksiya tugaganda idishdagi bosim boshlang‘ich bosimga teng bo‘lib qolgan. q kattalik aniqlansin.