Masala 5

Gorizontal tekislikda yotgan dielektrik halqa bo‘ylab Q zaryad tekis taqsimlangan. Tekislikka perpedikulyar bo‘lgan magnit maydon induksiyasi 0 dan B0 gacha o‘zgaradi. Halqa qanday burchak tezlikka erishadi? Halqa massasi m.