Masala 3

Kondensatordagi kuchlanish 4 marta oshirilsa, uning energiyasi qancha marta o‘zgaradi?