Masala 1

Ishqalanish koeffitsenti μ=0,2 va qiyalik burchagi α=300 ga teng bo‘lgan qiya tekislikdan brusok qanday tezlanish bilan tushadi?