Masala 5

Rasmda keltirilgan sxemada sig‘im  C2 = 10 mkF, rezistor qarshiligi R = 2 kOm, C1 kondensator plastinkasining yuzi S = 100 sm2, ular orasidagi masofa esa d = 5 mm.  Rentgen nurlangich, C1 kondensator qoplamalari orasidagi havoni ionlashi natijasida 1 m3 hajmda 1 c vaqt ichida n = 2×1018 juft zaryad tashuvchilarni hosil qiladi.  Hamma zaryad tashuvchilar C1 kondensator plastinkalariga yetib boradi.  C2 kondensatordagi zaryadni toping.

123