Masala 4

Ertalab ko‘chalar yaxvonlik bo‘lganda bir olim minutiga 120 qadam bosib ketmoqda. U 1,8 km/soat tezlikdan ortiq  yura olmaydi. Olimning botinkasi bilan muz orasidagi ishqalanish koeffitsientini baholang.