Masala 3

Radiusi 5 sm bo‘lgan o‘ram ichida magnit oqimi 5,9 ms davomida 18,6 mVb ga o‘zgargan. O‘ram ichidagi uyurmaviy elektr maydon kuchlanishi topilsin.