Masala 2

1 g karbonat angidrid gazida(CO2)  qancha molekula bor?