Masala 1

Avtomobil radiusi 40 m bo‘lgan qavariq ko‘prikdan qanday tezlik bilan o‘tganda uning markazga intilma tezlanishi erkin tushish tezlanishiga teng bo‘ladi?