Masala 2

Silindr porsheni ostidagi bir atomli gazning hajmi 3 marta kamayib,  o‘rtacha kinetik energiyasi 2 marta oshsa, uning bosimi necha marta o‘zgaradi?