Masala 5

Rasmda tasvirlangan elektr zanjiridagi hamma rezistorlarning qarshiliklari bir xil va u R= 300 Om ga teng. Zanjirga ulangan ampermetr I=10 mA tok kuchi kattaligini ko‘rsatmoqda. Batareykaning E  EYUK ni aniqlang. Ampermetr va batareykalarning qarshiliklarini hisobga olmasa ham bo‘ladi.

123