Masala 3

Kumushning elektrokimyoviy ekvivalentligini bilgan holda oltinning elektrokimyoviy ekvivalentligini hisoblang.